Gwarancja

GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji Produktu podany jest na stronie Produktu. Gwarancji udzielamy na okres 1 roku, 2 lat, lub 5 lat.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  a. zużycia eksploatacyjnego Produktu,
  b. uszkodzenia mechanicznego Produktu wynikającego z niewłaściwego użytkowania,
  c. uszkodzenia mechanicznego Produktu spowodowanego umyślnie,
  d. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu Produktu,
  e. uszkodzeń wynikających z eksploatacji w warunkach nietypowych dla danego Produktu,
  f. uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania części współpracujących z Produktem.